De Vrije Pers

Nieuws dat u eigenlijk niet mag weten.

De griepprik, verstandig of niet?

Wie kranten leest weet inmiddels dat je aan de griepprik dood kunt gaan, zoals onlangs een aantal Israëliers is overkomen. Het was een klein foutje en betrof slechts één partij, niets aan de hand dus.
Maar weet u ook dat de griepspuit vol zit met schadelijke stoffen zoals formaldehyde, aluminium en het zeer giftige kwik? Het kwik is aanwezig in een organische verbinding genaamd thimerosal, wat als conserveringsmiddel wordt gebruikt.

De autoriteiten proberen dit voor u verborgen te houden, en mocht u er onverhoopt toch naar vragen dan vertellen ze u dat er niets aan de hand is. Kijkt u maar op de site van het RIVM. Er wordt netjes vermeld dat er bebroede kippeneieren gebruikt worden bij de aanmaak van het vaccin, maar over formaldehyde, anti-vries of conserveringsmiddel is niets te vinden. Wie meer wil weten over de samenstelling wordt doorgelinkt naar de World Health Organization, maar op de pagina die u dan krijgt zult u tevergeefs zoeken naar de samenstelling van het griepvaccin. Als u vanaf diezelfde pagina een zoekopdracht geeft op ‘thimerosal’ zult u een link vinden naar een document dat ingaat op het verband tussen autisme en thimerosal in vaccins. De geruststellende, en ogenschijnlijk goed onderbouwde conclusie is dat zo’n verband niet bestaat.

Minder vrolijk wordt het als u de ‘thimerosal’ zoekopdracht aan Google of een andere algemene zoekmachine geeft. U krijgt dan een overweldigende hoeveelheid links die wel degelijk aantonen dat er een probleem is met kwikhoudende vaccins, zoals thimerosal-news en deze site. Op diverse pagina’s (zoals deze) wordt Dr. Hugh Fudenburg geciteerd, die na uitgebreid onderzoek van gegevens over 1970 tot 1980 zei:

‘Als een individu tussen 1970 en 1980 vijf keer na elkaar een griepprik heeft gehad, dan is de kans dat die persoon Alzheimer krijgt 10 maal groter dan wanneer diezelfde persoon 2 of minder griepprikken heeft gehad.’

Fudenburg was een zeer vooraanstaand arts en onderzoeker in de immunogenetica die o.a. voor de World Health Organization gewerkt heeft, en zeer veel wetenschappelijk publicaties op zijn naam heeft staan. In 1995 werd hij uit zijn ambt gezet vanwege ‘onethisch en onprofessioneel gedrag’, een lot wat veel klokkenluiders in de medische hoek beschoren is. Als u liever gelooft dat Fudenburg een kwakzalver is: ‘be my guest’.
Dus waarom zou u met al die risico’s in hemelsnaam naar uw dokter gaan om zo’n spuitje te halen? Om te voorkomen dat u ziek wordt? Dan heb ik vervelend nieuws voor u, want de griepprik biedt niet of nauwelijks bescherming. In het British Medical Journal stond onlangs een artikel te lezen van Tom Jefferson, de coördinator op het gebied van vaccins bij de Cochrane Collaboration. Hij schreef dat het de hoogste tijd wordt om vaccinatiecampagnes te herevalueren aangezien de effectiviteit van de griepspuit nogal gehinderd wordt door het feit dat influenza virussen er door de frequente mutaties elk jaar anders uitzien. De griepsoorten van het vorig jaar, waarop het vaccin gebaseerd is, geven nou eenmaal geen immuniteit tegen de virussen die dit jaar de kop opsteken.

Velen in onze maatschappij, zoals verpleegkundigen in verzorgingstehuizen, worden tegenwoordig psychisch onder druk gezet om de griepprik te halen. De indruk wordt gewekt dat wie niet meedoet schuldig is aan het onnodig ziek worden of zelfs het overlijden van hun patiënten. Zie bijvoorbeeld het artikel Bejaarden sterven door weigeren griepprik in Elsevier. Ook in bedrijven wordt steeds meer verwacht dat werknemers een spuit halen, want het is asociaal en geldverspillend om onnodig ziek te worden.

Maar hoe kan een mens voor zichzelf uitmaken of hij zich al dan niet met anti-vries, bebroede kippeneieren, verzwakte virussen en zware metalen wil laten inspuiten als de media slechts de propaganda van de farmaceuten papagaait? Tenzij een toekomst met Alzheimer u aanspreekt wordt het blijkbaar de hoogste tijd uw informatie van andere bronnen dan TV en kranten te halen. Niet omdat u Tom Jefferson of Dr. Fudenburg moet geloven, maar omdat u pas na breed geïnformeerd te zijn een gefundeerde inschatting voor uzelf kunt maken.

Tot slot nog even kort over uw huisarts, die zal toch niet liegen?  De gemiddelde arts haalt zijn informatie uit de (gekleurde) wetenschappelijke publicaties van farmaceutische bedrijven, en bezoekt congressen die in exotische oorden door diezelfde farmaceuten aangeboden worden. Informatie zoals in dit artikel zullen de meeste artsen, net als de meeste andere mensen, afwijzen als complottheorie, ook al doe ik niets meer dan wijzen op alternatieve informatie. Hoe het met artsen af kan lopen die de realiteit doorzien en zich verzetten tegen de gevestigde is hierboven al aan de orde geweest.

Bron bericht : Vrijheids.net

Advertenties

november 2, 2006 Posted by | Nederland | Plaats een reactie

Iemand nog een chipje???

Echelon

Deze chip is een onderhuids identificatiebewijs, en wij kunnen niet kopen of verkopen zonder deze chip. Er heeft zich een wereldelite gevormd die zichzelf ver verheven voelt boven de gewone mensen, die zichzelf als goddelijk ziet en daarom meent het recht te hebben de hele wereld te overheersen en de vrijheid van mensen volledig aan banden te leggen. Een belangrijke stap is de wereldwijde invoering van de “Universal Biometrics Card”.

Informatie hierover is voor het eerst onthuld in “The European Newspaper “op 24 augustus en 4 september 1996. In het artikel word verteld dat de Acorn Computer Group in Engeland, het bedrijf Oracle Software, een Californische software gigant en nog een veertig andere hoog technologisch ontwikkelde bedrijven aan het project werken. (Oprichter van Oracle: Larry Ellison) Een van de leiders van Oracle; Neil Gershenfeld, zei tijdens een toespraak dat in de nabije toekomst alles via de computer geregeld zal worden. In ieder huis zal een computer komen te staan met een speciale ingang voor de Universal Biometrics Card.

Tijdens een door Michael Gorbatsjov gehouden vergadering “State of the World Forum”in San Francisco, zei Bill Gates, de grote man achter Microsoft, dat het plan om alle computers van zo’n “Smart Card” te voorzien, binnen afzienbare tijd verwezenlijkt kan worden. Met deze Card kan men alle bankzaken regelen, inkopen doen, de deur van het huis openen, de auto starten etc etc. Zonder deze Card kan men niets meer beginnen. Het licht in huis zal niet meer branden, gas en water zullen worden afgesloten en men kan niet meer in een ziekenhuis terecht nog in enige supermarkt. Deze toekomst is reeds op 23 september 1996 in verschillende Amerikaanse kranten gepubliceerd.

Deze Card zal binnen een paar jaar worden opgevolgd door een microchip op het voorhoofd of op de rechterhand. Ook deze chip (Verichip) bestaat inmiddels. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde reeds eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze chip de naam “Digital Angel”gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel) en is ongeveer even groot als een dubbeltje. De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager: minstens 99 jaar. De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis.

Ook al het betalingsverkeer kan via de DA (=Digital Angel) geregeld worden. Het spreekt voor zich dat de DA inmiddels al een stortvloed aan commentaar heeft opgeleverd. Want ook al zou de chip een aanwinst voor bijvoorbeeld het betalingsverkeer en de gezondheid kunnen zijn, een chip met zoveel mogelijkheden is een rechtstreekse bedreiging voor de privacy. Met behulp van de DA zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de leiders van de NWO. De firma Applied Digital Solutions verweert zich tegen de kritiek dat zij met de uitvinding van de DA meewerken aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

In een artikel gepubliceerd in de juni/juli 1994 uitgave van Nexus verteld Dr Carl W. Sanders, een ingenieur op het gebied van computerchip, dat hij had meegewerkt aan de ontwikkeling van een inplantbare chip. Deze chip was ontwikkeld in voor wereldwijd gebruik ten behoeve van economische en identificatie doeleinden. Tijdens bijeenkomsten waarin gediscussieerd werd over de voortgang van het project, waren ook mensen zoals Henry Kissinger en figuren van de CIA aanwezig. Het hele project had tientallen miljoenen dollars gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Het had een elektronisch computerwondertje opgeleverd ter grootte van een rijstkorrel, 7 millimeter lang en 0.75 millimeter breed.

Naast de genoemde ontwikkelingskosten werd er ook nog 1.5 miljoen dollar besteed aan de studie waar de chip het best in het menselijk lichaam kon worden geplaatst. Het moest een plek zijn die aan snelle temperatuur schommelingen onderhevig was omdat het minuscule batterijtje in de chip is geladen met een thermokoppelcircuit dat stroomspanning produceert bij een bepaalde lichaamstemperatuur. De uitkomst was verbijsterend aldus Sanders. Men vond slechts twee geschikte plaatsen, op het voorhoofd, net onder de haarlijn en op de bovenzijde van de rechterhand, precies zoals het boek Openbaring het beschrijft!

Ook deze chip biedt net als de DA de mogelijkheid er duizenden gegevens in op te slaan. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radiofrequentie (RFID) scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest. Welkom in de slavernij van de satanische Nieuwe Wereld Orde!

Sanders is uiteindelijk uit het project gestapt omdat zoals hij het zei; de Here door Zijn Woord aan hem had laten zien waar hij mee bezig was. Hij vertelde dat er in Florida ca 17.000 kinderen in wees-en kindertehuizen, als proefkonijn van deze chip zijn voorzien.

De producent van de chip zou de opdracht hebben gekregen er voor het jaar 2003 zes miljard van te produceren. Inmiddels wordt deze chip al dagelijks in mensen geïmplanteerd. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft haar goedkeuring gegeven om mensen met de chip te implanteren. In de Verenigde Staten kan men de chip in een groot aantal plaatsen en in een aantal rijdende klinieken laten aanbrengen. Onder andere via internet kan men bij het bedrijf “Applied Digital Solutions Company” informeren wanneer de rijdende kliniek in een stad of dorp zal komen. Ook in praktisch alle Midden en Zuid-Amerikaanse landen waaronder Argentië, Mexico en Brazilië, zijn distributiecentra ingericht waar men de chip kan bestellen.

De chip wordt al jaren gebruikt voor het traceren van dieren. (Onthoud deze vuistregel: Eerst testen ze met/op dieren en dan wanneer acceptatie groeit, op de mens zelf.) In Australië deed zich in november 2003 de volgende gebeurtenis voor: om de slinkende inheemse visstand te beschermen hebben Australische autoriteiten de microchip als nieuwe opsporingsmethode in de jacht op visstropers geïntroduceerd. Ambtenaren zagen een goudbaars en een kabeljauw welke verstrikt waren in een net en plaatsten een microchip in de huid van deze vissen. Dankzij deze chip vonden opsporingsbeambten de dieren in de diepvriezer van één van de stropers. Hoewel de vissen al gefileerd waren, zonden de chips nog steeds hun signalen uit. Op het stropen van vis staat in Australië een boete van 10.000 dollar of zes maanden celstraf.

De Bijbel vertelt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, niet kunnen kopen noch verkopen. Zonder chip is men van alles uitgesloten. Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Deze mensen krijgen iedereen tegen zich wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam. Het is niet te voorkomen dat we verplicht worden zo’n chip te krijgen, maar zorg dan dat je er niet aan meegewerkt hebt! Stem NEE tegen de grondwet, want deze zal het ons gaan verplichten.

Openbaringen 13:16: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Tja en wat moeten we dan? Moeten we weer naar de basics, de natuur intrekken als wij per se geen chipknip geïmplanteerd willen hebben?

oktober 29, 2006 Posted by | Amerika, Europa, Nederland | 2 reacties

DU Munitie (bewapend met kernafval) De oorlogvoering van de toekomst.

De oorlogen in Irak en Afghanistan waren oorlogen van een nieuwe generatie: smart en clean, met een minimale aantal burgerslachtoffers. Dat is tenminste wat het Pentagon ons heeft laten geloven, gemakzuchtig nagepraat door onze regering, tot in den treure herhaald door Fox, CBS, CNN en evenzoveel keren gepapegaaid door onze media. What else is new. De werkelijkheid is anders. Heel anders. De oorlogen hebben de toepassing van massavernietigingswapens naar een hoger niveau gebracht.

Behalve dat er in totaal meer dan 250.000 burgerslachtoffers vielen door directe oorlogshandelingen, raakten vele, vele honderdduizenden (sommige schattingen gaan tot een miljoen!!!) burgers én coalititesoldaten ziek door het gebruik van een nieuw soort wapen. In Afghanistan en Irak werd op grote schaal gebruik gemaakt van dit nieuwe superwapen. Een wapen dat geen onderscheidt maakt tussen vriend of vijand, waartegen vrijwel geen bescherming mogelijk is en dat met medeweten van alle betrokken regeringen wordt gebruikt. 56% procent van het leger van generaal Schwarzkopf is inmiddels ziek, voor de rest van hun leven. Dat zijn officiële cijfers. En het was een heel groot leger. Agent Orange revisited.

Lees het hele verhaal op Zapruder

oktober 28, 2006 Posted by | Amerika, Nederland | Plaats een reactie

Bloggers worden nu ook als terroristen gezien in Europa

Bloggers worden nu ook als terroristen gezien in Europa. Hardhandig optreden van Europa en Engeland tegen “propaganda verspreiding” weerspiegelt de aanval van de V.S. op de vrijheid van het Internet.

De beleidsplannen van de Bush administratie om het internet te infiltreren, reguleren en te vervuilen met neo conservatieve propaganda, evenals hun openlijke agenda om amerikaanse bloggers te bestempelen als terroristen wordt nu geimiteerd door Europa en Engeland.


De Minister van binnenlandse zaken John Reid, ontmoette de ministers van de 6 grootste landen van de Europese Unie en kwamen overeen om het internet een vijandigere plek te maken voor terroristen. Dit gebaseerd op een BBC raport.
Hoe willen ze dit verwezenlijken? Door hardhandig op te treden tegen mensen die het internet gebruiken om propaganda te verspreiden. De website die u nu leest zal ook worden bestempelt als propaganda door deze neo fascisten ongeacht dat zij zelf de grootste verspreiders zijn van propaganda sinds het derde rijk.
Reid zelf is niet vreemd van de sterke wapentactiek, vroegere hardcore stalinist, lid van de schotse communistische partij en alcoholist kon wel eens de minister president worden.

De Britse regering is ook paranoia als het aankomt op het gebied van de verspreiding van propaganda waarin mensen twijfelen over de regering. Dat is één van de redenen waarom ze het recht om te protesteren uitbannen met de 2005 Serious and Organized Crimes Act. Nu mogen Britten alleen protesteren tegen de regering met toestemming van diezelfde regering. In sommige landen noemen ze dit een politiestaat, in andere Tirannie.

Op dezelfde manier wordt de “Glorification of Terror legislation” zo ruim bepaald dat het niet akkoord gaan met de “officiële verklaring” van de overheid van een terroristengebeurtenis als vijandelijke propaganda zou kunnen worden gezien.

Het feit dat de overheid van de V.S. toegang tot de Google onderzoeksvragen van rond 150 miljoen Internet actieve Amerikanen onder de paraplu die van NSA eiste programma afluistert bewijst dat de elite leiders zenuwachtig worden over de laatste resterende vorm van vrijheid
en hun potentieel is om die veranderingen te beïnvloeden.

Op deze manier wil de G6 top de vrijheid van Internet in heel Europa te vernietigen. Bovendien heeft de Europese Unie zich bewogen om de vrijheid van Internet volledig te regelen. De eerste stap is de introductie van het verlenen van vergunningswetten waar u verplicht bent te registreren, belasting moeten betalen en toestemming moet vragen om een website in werking te mogen stellen als uw materiaal niet de brede uitstrekkende wetten “van de haattoespraak” wetgeving overtrad. Die wetgeving wordt uiteraard samengesteld door de EU zelf.
Het kritiseren van de EU zelf wordt ook geacht als “haattoespraak.” en dus niet toegelaten.

De ontwikkeling van “Internet 2” wordt ook ontworpen om tot een online kastesysteem te leiden waardoor de oude hubs van Internet worden toegestaan om op te splitsen en te sterven, dwingend mensen om het nieuwe belastbare, gecensureerde en geregelde Internet 2 te gebruiken. Als u worstelt om precies te begrijpen hoe het Internet er over vijf jaar uit zal zien tenzij wij ons tegen dit verzetten, bekijk enkel China en hun recentste inspanningen om “verschil van mening” en “anoniemiteit” op het Web volledig om te elimineren.

Het Witte Huis heeft het volkomen duidelijk gemaakt dat het Amerikaanse burgers voor het verspreiden van informatie schadelijk voor de belangen van de overheid van de V.S. zal richten en hen als vijandelijke strijders zal classificeren. Dit wordt vastgelegd in onderafdeling 27 van sectie 950v. van de Military Commisions Act 2006.

Bush’s eigen strategie dokument over hoe de oorlog tegen terrorisme te winnen identificeerd “Samenzwerings theoristen” die proberen de overheid te beschuldigen van corruptie als terroristen en zal er alles aan doen om hun invloed in de maatschappij te elimineren.

Weet u nog wat bush zei tijdens één van zijn toespraken? U bent met ons of u bent met de terroristen !! En dan zijn er nog steeds mensen die nog geloven dat Bush alleen democratie wilde brengen in Irak. Die mensen kunnen zich beter bezig houden met hoe ze lingo op de buis kunnen houden.

In een speech gegeven afgelopen maandag indentificeerde Homeland Security direkteur Michael Chertoff het internet met een terreur trainingskamp dat mensen in Amerika in staat stelt radicale ideeen en gevaarlijke vaardigheden te ontwikkelen.
Een programma ontwikkeld door CENTCOM is onderweg dat infiltreerd in blogs en berichtensites om er zeker van te zijn dat niemand negatieve informatie over de overheid publiceerd.

Zeg nou zelf! We houden niet veel vrijheden meer over op zo’n manier?

oktober 28, 2006 Posted by | Amerika, Europa, Nederland | Plaats een reactie

De Vrije Pers zoekt vertalers Engels – Nederlands

 

Omdat we regelmatig informatie vinden op engelstalige sites, zoeken wij iemand die op vrijwillige basis engelstalige nieuwsberichten wil vertalen naar het Nederlands.

Reacties mailen naar: vrijepers@casema.nl

oktober 27, 2006 Posted by | Nederland | Plaats een reactie